Att arbeta med hållbarhet och miljö är viktigt för oss på KUST Hotell & Spa och i omställningen till ett hållbart samhälle har vi som företag en mycket viktig roll att spela.

På KUST Hotell & Spa arbetar vi aktivt med att maximera positiva effekter och minimera vårt klimatavtryck. Både i det lilla och i det stora. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt eget hållbarhetsarbete och har även höga förväntningar på våra leverantörer.

Vårt klimatengagemang är en viktig del av vår verksamhet, där vi vet att även små förändringar kan ge stor effekt. 

En stor del av vårt hållbarhets­arbete är nära knutet till konsumtion och resurser. Till exempel mat och dryck, energi­, vatten­ och kemikalier. Att effektivisera och minska resursanvändningen ger både bättre miljöprestanda och lägre kostnader.

De områden som vi sett över i vårt hållbarhetsarbete kan kategoriseras som följande:

 • Optimerad uppvärmning / kyla
 • Grön el
 • Minskad energiförbrukning
 • Minskad vattenförbrukning
 • Byggmaterial
 • Hållbara inventarier
 • Hållbara produkter 
 • Minskat användande av förbrukningsmaterial
 • Minskat matsvinn
 • Närproducerad mat och vegetariska alternativ
 • Hantering av farligt avfall och återvinning

Optimerad uppvärmning/kyla

När vi byggde hotellet valde vi att borra hela 53 borrhål för bergvärme.

Varje borrhål är 300 meter djupt och har en sammanlagd volym på nästan 1,6 mil.

Borrhålen förser både KUST Hotell & spa, samt Restaurang Tage med så kallad geoenergi, som täcker hela vårt behov av värme om vintern och frikyla om sommaren. 

Ett hållbart val som gör stor skillnad när det gäller att minska vårt klimatavtryck.

Grön el

År 2021 investerade vår ägarkoncern i två stycken vindkraftverk. Vindkraftverken förser koncernen varje år med ca 1,3 miljoner kWh grön el. Det är tillräckligt för att med marginal förse både KUST Hotell & Spa, samt Restaurang Tage med energi. Denna investering, tillsammans med borrhålen gör hotellet självförsörjande på grön energi.

Minskad energiförbrukning

All belysning i allmänna utrymmen och personalutrymmen styrs av rörelsesensorer.

All belysning i hotellrummen släcks när gästen lämnar rummet och tar med sitt nyckelkort.

All belysning i Hotell, spa och restaurang är givetvis energieffektiva LED- eller lågenergiarmaturer.

Alla rum är försedda med modern närvarostyrd ventilation

Minskad vattenförbrukning

Vi ger alla våra gäster möjlighet att välja så kallat Stannastäd, som innebär att vi inte tvättar sängkläder och handdukar varje dag, om inte gästen önskar det. På detta sätt minskar vi förbrukningen av både vatten, el och kemikalier.

Alla tvättställsblandare i hela hotellet styrs av rörelsesensorer för att minimera vattenanvändningen.

Alla wc-stolar är snålspolande.

Byggmaterial

Betongen i fasaden på KUST innehåller Titandioxid som äter föroreningar och därmed bidrar till förbättring av utomhusluften och minskar halterna av kväveoxider från vår omgivande gatutrafik.

Vår betongfasad (Tiomix) ”äter” kväveoxider i den omgivande luften och fungerar som en luftrenare, man skulle kunna säga att betongfasaden motsvarar koldioxidupptaget av ett par tusen träd i centrala stan.

Återvunnet material

Golvmattorna i hotellet är tillverkade av förbrukade fiskenät som samlats upp från havet och i stället fått nytt liv genom återbruk.

Hållbara inventarier

Vårt mål är att inredningen på hotellet ska hålla länge. Därför väljer vi kvalitet som håller över tid, för att undvika ”slit och släng”. I den mån det går återanvänds möbler som byts ut. 

Vid byggnationen av hotellet byggdes all fast inredning på plats av ett lokalt snickeri.

Förbrukningsprodukter

Vi undviker användandet av engångsartiklar och skriver även ut egna trycksaker där det är möjligt, vilket minskar överanvändningen av trycksaker. Vi har även ökat vår digitala kommunikation för att minska på pappersutskick till våra kunder.

Plastprodukter

Vi försöker minska användningen av engångsartiklar i plast. Vi har till exempel bytt ut plastsugrör mot papperssugrör och i stor utsträckning minskat användandet av plastförpackningar på SPA. 

Minskat matsvinn

Vi serverar ingen buffémat i restaurangen, där allt i stället serveras på tallrik, för att minska matsvinn. 
Frukost och konferensmåltider som serveras på buffé fylls på oftare i mindre mängder för att minimera risken att behöva slänga mat som stått framme.

Återvinning

Vi är noga med att återvinna både på hotellet, restaurangen och spa.

Återvinningen är tydligt organiserad och lättillgänglig för all personal för att underlätta handhavandet.

Vi återvinner till exempel alla aluminiumbehållare från de många värmeljus vi använder varje år.