Villkor Nyhetsbrev

VILLKOR NYHETSBREV – KUST Hotell & Spa

KUST Hotell & Spa i Piteå AB behandlar personuppgifter om de som prenumererar på vårt nyhetsbrev. KUST Hotell & Spa i Piteå AB är personuppgiftsansvarig.

Personuppgifterna behålls i kundregistret så länge som du själv väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet/e-post utskicken. Uppgifterna sparas dock inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
De personuppgifter du lämnar till oss används av KUST Hotell & Spa för att administrera utskick av erbjudanden och information till dig. I tillägg kan dina personuppgifter komma att behandlas för de syften som framgår av vår Integritetspolicy. Där finner du mer information om KUST Hotell & Spas behandling av personuppgifter och hur du kan kontakta oss.

KUST Hotell & Spa i Piteå AB kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål genom avregistreringslänken som finns i varje utskick. Du kan även avregistrera dig genom att kontakta oss på gdpr@skoogs.se – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

Genom att du anger din e-postadress godkänner du dessa villkor, integritetspolicyn och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan.

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande KUST Hotell / Spas behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka ett brev till KUST Hotell & Spa i Piteå AB, Dataskyddsansvarig Box 717, 941 28 Piteå.